ks. Bartosz Seruga MS

Katechezy o modlitwie zostały wygłoszone w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Warszawie podczas Wielkiego Postu w 2015 roku.

1. Wyspa skarbów

2. Wyposażenie

3. Nawigacja

PRZYKŁADOWY SCHEMAT NAMIOTU SPOTKANIA

1. Wewnętrzne wyciszenie (stanięcie w obecności Bożej, Bóg jest obecny dla mnie)
2. Prośba o Ducha Świętego.
3. Czytanie fragmentu Pisma Świętego (nawet kilka razy) i zatrzymujemy się na fragmencie, który nas poruszył.
4. Odpowiadamy na słowo Boże jakąś formą modlitwy (uwielbienia, dziękczynienia, prośby).
5. Zakończenie – dziękczynienie za dar Bożego Słowa.

4. Bocianie gniazdo

Modlitwa osobista - KROKI:

1. Spróbuj pomodlić się na początku w mniej więcej taki sposób: Jestem tutaj i przez te … minut (warto już na początku powiedzieć Jemu i sobie ile). Chcę być teraz tylko dla Ciebie, a Ty bądź teraz dla mnie. Możesz dodać jeszcze parę słów od siebie.

2. Przeczytaj tekst przynajmniej 2 razy – spokojnie, nie pobieżnie, ale z uwagą.

3. Spróbuj wyobrazić sobie tę scenę tak jak byś tam był i jak by to zdarzenie dotyczyło bezpośrednio Ciebie, jak by Twoje życie zależało od niego. Bądź uczestnikiem – nie widzem.

4. Zwróć uwagę na słowa. które Cię w jakiś sposób poruszyły: zastanowiły, rozgniewały, zafascynowały, zezłościły, z którymi nie możesz się zgodzić, zasmuciły – to jest kawałek Twojego życia zawarty w tej Ewangelii.
Zadaj sobie pytania np.: co ten tekst mówi o mnie? czego się wstydzę? co mi się podoba? co Bóg chce mi powiedzieć przez ten fragment? których spraw w moim życiu dotyczy?

5. Porozmawiajcie sobie z Jezusem (jeżeli uważasz to za absurd spróbuj sobie wyobrazić jak by mogła ta rozmowa wyglądać)

6. Zakończ krótką modlitwą recytowaną np. Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…, Duszo Chrystusowa…

5. Burza