W 2010 roku formę dialogowanych homilii w parafii św. Jan Chrzciciela w Trzciance zaproponowali moi współbracia: ks. Marcin Sitek MS i ks. Grzegorz Szczygieł MS.

Od 2012 roku kontynuowałem te inicjatywę wraz z ks. Grzegorzem Szczygłem MS.

XXVIII niedziela zwykła

Bogaty człowiek (Mk 10,17-30)

0 comments

XXIX niedziela zwykła

Próba Jakuba i Jana (Mk 10,35-45)

0 comments

Rocznica poświęcenia własnego kościoła

Jezus i Zacheusz (Łk 19,1-10)

0 comments

XXXI niedziela zwykła

Największe przykazanie (Mk 12,28b-34)

0 comments

XXXIII niedziela zwykła

Przyjście Syna Człowieczego (Mk 13,24-32)

0 comments

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Jezus przed Piłatem (J 18,33b-37)

0 comments

II niedziela Adwentu

Wystąpienie Jana Chrzciciela (Łk 3,1-6)

0 comments

III niedziela Adwentu

Wystąpienie Jana Chrzciciela (Łk 3,10-18)

0 comments

IV niedziela Adwentu

Maryja u Elżbiety (Łk 1,39-45)

0 comments

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Narodzenie Jezusa (Łk 2,1-14)

0 comments

Święto św. Szczepana

Święto św. Szczepana (Mt 10, 17-22)

0 comments

Niedziela Chrztu Pańskiego

Wystąpienie Jana Chrzciciela (Łk 3,15-16.21-22)

0 comments

IV niedziela zwykła

Jezus w Nazarecie (Łk 4,21-30)

0 comments

II niedziela Wielkiego Postu

Przemienienie Jezusa (Łk 9, 28-35)

0 comments

V niedziela Wielkiego Postu

Jezus i kobieta złapana na cudzołóstwie (J 8, 1-11)

0 comments

Niedziela Palmowa

Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa (Łk 22, 14-23.56)

0 comments

Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego

Wigilia Paschalna, Zmartwychwstanie Jezusa (Łk 24, 1-12)

0 comments

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Zmartwychwstania, Zmartwychwstanie Jezusa (J 20, 1-9)

0 comments

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (Łk 24, 46-53)

0 comments

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (J 20, 19-23)

0 comments

X niedziela zwykła

Wskrzeszenie młodzieńca z Nain (Łk 7,11-17)

0 comments

XI niedziela zwykła

Przebaczenie grzesznej kobiety (Łk 7,36-50)

0 comments

Podziękowania

Ksiądz Prowincjał zadecydował…

0 comments