pr-gda

O mikropielgrzymce
słów kilka

Miesiąc temu wyruszaliśmy w trasę mikropielgrzymki. Pani Natalia Sekuła (Dobry Tygodnik Sądecki) zainteresowała się naszym pomysłem na uczczenie 10 rocznicy koronacji figury Matki Bożej Saletyńskiej w Gdańsku-Sobieszewie.

Oto efekty naszej rozmowy ➡️ artykuł na stronie dts24.pl