3_studnie

Trzy studnie

Rekolekcje akademickie | Trzecia studnia


Studnia, która zaspokaja pragnienie miłości i akceptacji:

 


Uwielbienie po Komunii świętej:
 
 

Całość rekolekcji można znaleźć tutaj.