Radio Kampus

Mój radiowy debiut. W audycji REFLEKtor, studenckiego Radia Kampus, rozmawialiśmy o znaczeniu Niedzieli Palmowej, Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego.

Kategoria: po godzinach
Tagi: