ks. Bartosz Seruga MS

Homilia – 22.02.2015 r.

Wielkopostny dar (Mk 1, 12-15)

I niedziela Wielkiego Postu

Z Ewangelii według św. Marka

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.