ks. Bartosz Seruga MS

Między Ziemią a Niebem

Jaką faktycznie rolę w kształtowaniu postaw młodych ludzi pełnią lekcje religii? Co zrobić, aby inspirowały do pogłębiania wiary, a nie służyły tylko zaliczeniu wiedzy wymaganej przez Kościół przy sakramentach? – na te i podobne tematy rozmawialiśmy w studio programu Między Ziemią a Niebem.